Operace "Broken ARROW" - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 13.1.4.13 - A.S. Ghost Czech Force


Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Poběhlé akce
Operace BROKEN ARROW (ZLOMENÝ ŠÍP )
 
Dne 22.12. v 13:00 při společném cvičení s průzkumnou jednotkou SAS a jednotkou v předsunuté základně se ztratil Brtický bombardér AVARO VULCAN nesoucí taktickou jadernou hlavici, která měla být přemístěna ze základny spojeneckých sil zpět na základnu námořní pěchoty ve Velké Británii. Let probíhal okolo hranic s povstalci hlásící se k vyznáni halach. Letoun ukončil rádiovou komunikaci dle letového plánu a zamířil na domovskou základnu. Dle rozkazů se měl tento bombardér ohlásit po hodině letu to se nestalo. Musíme se domnívat že letoun se musel dostat do nepříznivé situace, podle nepotvrzených zpráv mohlo dojít ke kolizi s menším letadlem a bombardér se zřítil na nepřátelské území. Okamžitě byli zmobilizované veškeré síly a vyhlášen 2. stupeň všeobecného ohrožení. 
Jednotka Britské armády dostala rozkaz infiltrovat se na nepřátelské území, zmapovat možné místo havárie a zjistit možné přeživší, toto nahlásit vše spojenecké armádě, která na místo vyšle záchranný oddíl. Britové mají zůstat v krytu a přidat se k oddílu a společně eliminovat hrozbu jaderného útoku.
 
Úkol vzbouřenecké jednotky:
1) Lokalizovat místo havárie letounu, ( tým SAS )
2) zmocnit se jaderné hlavice a následně ji aktivovat
3) znemožnit záchranné operace a zmařit získání hlavice do rukou UNITU
Úkol Britů:
1) lokalizovat místo havárie a předat informace záchrannému týmu
Úkol záchranného týmu
1) Lokalizovat místo havárie dříve než vzbouřenci
2) eskortovat možné zraněné do bezpečné zóny
3) eliminovat jednotky v okolí havárie
 
Pravidla hry a časový harmonogram
10:30 – 11:00 - sraz na parkovišti
11:35 – 11:40 - přesun před hlavní budovu
11:45 – 12:00 - rozdělení na 2 družstva
12:00 – 12:30 – přesun obranné armády a následné vybudování obranného perimetru
13:00 – Zahájení operace operace
cca 17:00 ukončení operace

Účastníci se rozdělí na 2 tábory a to na UNIT a vzbouřence obě družstva si zvolí svého velitele a zástupce. Vzbouřenci budou mít cca 15 minut na přesun a následné rozmístění své jednotky. Po zahájení hry ( opravdu slyšitelném ) otevřou obálku s možnou pozicí sestřeleného letounu.
UNIT a BRITOVÉ zahájí postup na nepřátelské území. I oni otevřou obálku s možnou lokalizací.
Zásahy se počítají pouze do životně důležitých častí těla. Nohy, ruce, přilba se nepočítá jako zásah a však v případě zasáhnutí ruky nebo nohy je nutné zraněného ošetřit ten musí zůstat a lehnout na místě kde byl zasažen. Pokud zraněný voják leží již se do něj nestřílí avšak příchozího zdravotníka je stále možno zasáhnout aby nebo možné ošetřit zraněného. V případě že se ke zraněnému nedostane zdravotník do 5 minut zraněný umírá. Zdravotník musí raněného odtáhnout do bezpečí následně vyčkat 5 minut a mohou se oba vrátit do bitevní vřavy. V případě úmrtí se mrtví viditelně a označen ( reflexi vestou, zbraní na zádech nebo rukama vztyčenýma ) přemístí na svůj výchozí bod který se na místě určí a čeká na dalšího mrtvého. V případě že na na výchozím bodě sejdou 3 mrtví odchází zpět do pole. V případě použití nástražného výbušného zařízení či granátů rádius výbuchu jsou 3 m.
Nepřiznávání zásahů nebo fyzické či verbální napadání mimo akci se považují za nepřijatelné a takoví to člen bude vykázán z hřiště. Na hřišti se povoluje pyrotechnika ale na vlastní nebezpečí.
Fotograf musí být oblečen v reflexní vestě ale nesmí jakkoliv zasahovat ho hry a to prozrazením pozice či varování ostatních hráčů.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky