Operace "Broken ARROW" - A.S. Ghost Czech Force

Přejít na obsah
 
Operace  BROKEN ARROW (ZLOMENÝ ŠÍP )
 
 
Dne 22.12. v 13:00 při společném cvičení s průzkumnou jednotkou SAS a jednotkou v předsunuté základně se ztratil Brtický bombardér AVARO VULCAN nesoucí taktickou jadernou hlavici, která měla být přemístěna ze základny spojeneckých sil zpět na základnu námořní pěchoty ve Velké Británii. Let probíhal okolo hranic s povstalci hlásící se k vyznáni halach. Letoun ukončil rádiovou komunikaci dle letového plánu a zamířil na domovskou základnu. Dle rozkazů se měl tento bombardér ohlásit po hodině letu to se nestalo. Musíme se domnívat že letoun se musel dostat do nepříznivé situace, podle nepotvrzených zpráv mohlo dojít ke kolizi s menším letadlem a bombardér se zřítil na nepřátelské území. Okamžitě byli zmobilizované veškeré síly a vyhlášen 2. stupeň všeobecného ohrožení.
Jednotka Britské armády dostala rozkaz infiltrovat se na nepřátelské území, zmapovat možné místo havárie a zjistit možné přeživší, toto nahlásit vše spojenecké armádě, která na místo vyšle záchranný oddíl. Britové mají zůstat v krytu a přidat se k oddílu a společně eliminovat hrozbu jaderného útoku.
 
 
Úkol vzbouřenecké jednotky:
 
1) Lokalizovat místo havárie letounu, ( tým SAS )
2) zmocnit se jaderné hlavice a následně ji aktivovat
3) znemožnit záchranné operace a zmařit získání hlavice do rukou UNITU
 
Úkol Britů:
 
1) lokalizovat místo havárie a předat informace záchrannému týmu
 
Úkol záchranného týmu
 
1) Lokalizovat místo havárie dříve než vzbouřenci
2) eskortovat možné zraněné do bezpečné zóny
3) eliminovat jednotky v okolí havárie
 
 
Pravidla hry a časový harmonogram
10:30 – 11:00 - sraz na parkovišti
11:35 – 11:40 - přesun před hlavní budovu
11:45 – 12:00 - rozdělení na 2 družstva
12:00 – 12:30 – přesun obranné armády a následné vybudování obranného perimetru
13:00 – Zahájení operace operace
cca 17:00 ukončení operace
 

Účastníci se rozdělí na 2 tábory a to na UNIT a vzbouřence obě družstva si zvolí svého velitele a zástupce. Vzbouřenci budou mít cca 15 minut na přesun a následné rozmístění své jednotky. Po zahájení hry ( opravdu slyšitelném ) otevřou obálku s možnou pozicí sestřeleného letounu.
UNIT a BRITOVÉ zahájí postup na nepřátelské území. I oni otevřou obálku s možnou lokalizací.
 
Zásahy se počítají pouze do životně důležitých častí těla. Nohy, ruce, přilba se nepočítá jako zásah a však v případě zasáhnutí ruky nebo nohy je nutné zraněného ošetřit ten musí zůstat a lehnout na místě kde byl zasažen. Pokud zraněný voják leží již se do něj nestřílí avšak příchozího zdravotníka je stále možno zasáhnout aby nebo možné ošetřit zraněného. V případě že se ke zraněnému nedostane zdravotník do 5 minut zraněný umírá. Zdravotník musí raněného odtáhnout do bezpečí následně vyčkat 5 minut a mohou se oba vrátit do bitevní vřavy. V případě úmrtí se mrtví viditelně a označen ( reflexi vestou, zbraní na zádech nebo rukama vztyčenýma ) přemístí na svůj výchozí bod který se na místě určí a čeká na dalšího mrtvého. V případě že na na výchozím bodě sejdou 3 mrtví odchází zpět do pole. V případě použití nástražného výbušného zařízení či granátů rádius výbuchu jsou 3 m.
 
Nepřiznávání zásahů nebo fyzické či verbální napadání mimo akci se považují za nepřijatelné a takoví to člen bude vykázán z hřiště. Na hřišti se povoluje pyrotechnika ale na vlastní nebezpečí.
 
Fotograf musí být oblečen v reflexní vestě ale nesmí jakkoliv zasahovat ho hry a to prozrazením pozice či varování ostatních hráčů.
Přijato:
8.1.2015 14:28
Od:
Civilní agent MI6, číslo SBS9947
Předmět:
Letmý průzkum
Lokace:
50.6871408N, 13.9597183E
Text zprávy:
Dnes v 13:01 byl proveden letmý civilní průzkum oblasti. Klimatické podmínky příznivé pro sledování, dohlednost více jak 20 km. Oblast pokrytá sněhovou pokrývkou cca 2-3 cm. Sních neporušený, bez viditelných lidských stop.
Aktivita: Mimo oblast lehký civilní pohyb obyvatelstva, v cílové oblasti bez viditelných známek lidské aktivity. Pokud tu povstalci jsou, dobře maskují své aktivity. Nejsou pozorovány žádné ohně či přístřešky.
Provedeno odebrání několika botanických vzorků travin pro pozdější využití.
Po sestřeleném letounu žádné primárně viditelné stopy. Nebyl však proveden důkladný průzkum, aby agent nebyl prozrazen. Doporučuji proto detailnější průzkum oblasti bojovou jednotkou. Myslím, že tým Commandera Thomase Freedoma by byl pro tento úkol velmi vhodný.
Konec relace.
Pozor HLÁŠENÍ 1:40
Dnes v časných hodinách lokalizovala naše spřátelená jednotka místo havárie bombardéru. To se nachází v sektoru K, L, M, 13,14,15. letoun byl z cela zničen, musíme se domnívat, že pilot havárii nepřežil. Na místě havárie byla zaznamenaná četná činnost povstaleckých jednotek, která se snaží využít místo dopadu k vlastní propagandě. Naši informátoři nás informovali o možném upuštění taktické jaderné hlavice před dopadem na letounu na zem. Musíme se domnívat že hlavice je již v držení nepřátelských vojsk. Náš čas rychle utíká. Jednotce SAS, která měla lokalizovat místo havárie se mění rozkaz na lokalizaci jaderné hlavice. Nepřátelé nemají potřebné manuály k aktivaci ale nesmíme je podcenit, proto musíme hlavici získat dřív než bude pozdě...
Konec hlášení


 
plk. Martin Beck
 
Velitel spolku
 
A.S. Ghost Czech Force
 
 
Družstvo povstalců
 
 
V čase  12:00
 
 
V souladu s nařízením velení svobodné republiky Katarna tímto vydávám:
 
 
Rozkaz  1/2016/ Brzká budoucnost
 
 
Přes naše území přelétalo nepřátelské letadlo v mřížce H - 11, I,J - 12, Tento letoun narušil výsostné území naší republiky, byly učiněny patřičné kroky k jeho eliminaci a letoun byl sestřelen. Pilot se snažil manévrovat ale dostal se hlouběji na naše území. Předpokládané místo dopadu by mělo být v sektoru L,K – 14,15.
 
 
Tímto dávám rozkaz zajistit místo dopadu letounu. Všechny možné přeživší eliminovat a zmocnit se použitelného materiálu. Podle našich informací letadlo neslo jadernou hlavici, zmocněte se jí a přeneste na bezpečné místo, které opevněte a zajistěte.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedení
 
svobodnérepubliky Katarna
 
                                                                                                         gen. Muhrajn Aliser
 
 
 
plk. Martin Beck
 
Velitel spolku
 
A.S. Ghost Czech Force
 
 
Družstvo Speciálních sil SAS
 
 
V čase  12:15
 
 
V souladu s nařízením krizového velení spojeneckých sily tímto vydávám:
 
 
Rozkaz  1/2016/ Operace BROKEN ARROW
 
 
Pro družstvo SAS vydávám rozkaz o zahájení postupu v čase 12:15 s volacím znakem DELTA na postup a následné infiltrování na území nepřítele. Zde nařizuji družstvu, aby provedla celkový průzkum terénu a na nejvhodnějším místě provedla rozvinutí předsunuté základny a v případě krajní nouze shromaždiště pro nutnou evakuaci, dále jeho opevnění a zamaskování. Po splnění úkolu se vydejte na místo havárie letounu, kde zjistěte situaci a celkový počet přeživších. Po lokalizaci předejte získané informace jednotce spojenecké armády s volacím znakem BRAVO, zde uveďte mřížku, ve které se nachází havarovaný stroj a to pod heslem LEŽÍCÍ OREL ( například ležící orel sektor H13 ) a následně sečkejte na příchod podpory. Heslo pro setkání je BOUŘE odpověď musí zaznít BLESK
 
 
 
Po příchodu spojenecké armády se přidáte k jednotce a jako předsunutá jednotka budete lokalizovat možné nebezpečí
 
 
Vedení spolku ASGCF
 
                                                                                                         plk. Martin Beck
 
 
 
V souladu s nařízením velení svobodné republiky Katarna tímto vydávám:
 
 
Zvláštní  depeše 1/2016
 
 
I když se nám podařilo zmocnit jaderné hlavice, naši inženýři jí nedokážou aktivovat a následně použít. Proto vydávám tuto zvláštní depeši.
 
 
Veliteli, vyber ze svého družstva 4 schopné vojáky, ti musí zajistit a zajmout nepřátelského inženýra, který má odpalovací manuál. Tento voják bude hodně dobře střežený, a proto buďte opatrní. Voják musí být eskortován na naše opevněné stanoviště a to v neporušeném stavu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedení
 
Svobodné republiky Katarna
 
                                                                                                gen. Muhrajn Aliser
 
 
Zvláštní  depeše 1/2016
 
 
Náš informátor zachytil depeši o přesunu speciálního oddílu, který má za úkol zajmout specialistu na aktivaci hlavice a následné odpálení.
 
 
Tímto vydávám tuto zvláštní depeši: Nařizuju zvýšenou ochranu našeho specialisty -pyrotechnika, který má za úkol hlavici zneškodnit, aby nebyla možná detonace.
 
 
Tímto veliteli vyber ze svého družstva 3 schopné vojáky s volacím znakem KURÝR, kteří budou nepřetržitě hlídat našeho specialistu, bezpečně jej dopraví na místo lokalizace hlavice a zpět na naše území. V případě zajmutí nebo smrti specialisty je nutné tuto informaci neprodleně hlásit veliteli s volacím znakem ZTRÁTA BALÍČKU. V tomto případě musí tato skupina s podporou SAS našeho specialistu zachránit a dokončit přidělený úkol.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedení spojenecké armády
 
                                                                                                         plk. Martin Beck
Návrat na obsah