osobní - A.S. Ghost Czech Force

Přejít na obsah
AddPage(); $pdf->SetFont('Arial', 'B', 16); $pdf->Cell(0, 10, 'Osobní dotazník', 0, 1, 'C'); // Zde můžete přidat kódy pro generování obsahu PDF podle uložených dat z formuláře $pdf->Output('D', 'OsobniDotaznik.pdf'); // Otevření PDF pro stažení } ?> Osobní složka člena spolku

Osobní složka člena spolku

Návrat na obsah