Požární poplach - A.S. Ghost Czech Force

Přejít na obsah

OBECNÉ ZÁSADY PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ

V případě varování o hrozící nebo již nastalé mimořádné události se snažte dodržovat následující zásady, které ochrání Vás a Vaše blízké a zároveň pomohou  záchranným složkám při zásahu:

   • RESPEKTUJETE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, pokyny zaměstnavatele)
   • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy
   • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí (sousedy)
   • NETELEFONUJTE ZBYTEČNĚ – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
   • NEPODCEŇUJETE vzniklou situaci
   • POMÁHEJTE dle možností sousedům a lidem ve svém okolí
   • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotou je lidský život a zdraví a až poté majetek
   • UPOSLECHNĚTE pokynů zasahujících záchranářů, představitelů orgánů státní správy a samosprávy
Návrat na obsah