Stránka 76 - A.S. Ghost Czech Force

Title
Přejít na obsah
Kolo štěstí
-5%
-10%
-20%
Nevýhra - Ale můžeš se smát vtipu: Proč byl JavaScript smutný? Protože měl proměnnou bez hodnoty!
Spolek A.S. Ghost Czech Force
IČO: 04900847
Email: asgcf@asgcf.cz – předseda spolku
Marxova 178/18, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice
Číslo účtu 2701008856 / 2010
Mobile phone jednatel : +420 777929875
www.asgcf.cz
Sledujte nás na sítích

Návrat na obsah