Zpracování osobních údajů - A.S. Ghost Czech Force

Přejít na obsah
 
 


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PŘÍPADĚ ZASLÁNÍ DOTAZU PROSTŘEDNICTVÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE


 
 
Spolku A.S. Ghost Czech Force., se sídlem Marxova 178/18 40001, Ústí nad Labem, IČ 04900847, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 9875 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje:
 
1.    v případě zaslání dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře

 
   • Telefonní číslo
   • e-mailová adresa
   • dotaz
   • Telefonního kontaktu
   • Údaje o školách a zaměstnání
   • Rodného čísla
   • Adres
   • Amnézii zejména u nezletilých

je nutné zpracovat pro účely zodpovězení Vašeho dotazu a případného zařazení do spolku jakož to člena a pro jednání o případném uzavření smlouvy. Takový postup umožňuje ust. článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobní údaje budou zpracovány po dobu 6 měsíců a dále po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
 
Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou být:

 
   • správce webových stránek Správce, Spolku A.S. Ghost Czech Force., se sídlem Marxova 178/18 40001, Ústí nad Labem, IČ 04900847
   • poskytovateli webhostingových služeb, WEDOS Internet, a.s. se sídlem Masarykova 1230, 373 41  Hluboká nad Vltavou Č: 28115708
   • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Spolek nevyužívá.
 
 

 
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 
   • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
   • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
   • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
   • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
   • v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování
   • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů vrozporu s Nařízením.
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah