Co je třeba vědět - A.S. Ghost Czech Force

Title
Přejít na obsah


tísňová linka hasičského záchranného sboru ČR,
platí pouze na území ČR
je dostupná jak z pevných linek tak z mobilních telefonů je zdarma na celém území ČR
umožňuje určení polohy volajícího

tísňová linka zdravotnické záchranné služby ČR, platí pouze na území ČR je dostupná jak z pevných linek tak z mobilních telefonů
je zdarma na celém území ČR
umožňuje určení polohy volajícího  

tísňová linka policie ČR, platí pouze na území ČR
je dostupná jak z pevných linek tak z mobilních telefonů je zdarma na celém území ČR   
umožňuje určení polohy volajícího

tísňová linka městské policie, platí pouze na území ČR je dostupná jak z pevných linek tak z mobilních telefonů je zdarma na celém území ČRTísňová linka záchranářů, platí ve všech členských státech EU
je dostupná jak z pevných linek, tak z mobilních telefonů
je zdarma na celém území EU umožňuje určení polohy volajícího
Zneužití tísňových linek je trestným činem

Díky moderní technologii lze volajícího dohledat. Linky tísňového volání jsou zřízeny pouze pro přijetí stavu nouze. Záchranáři, kteří jsou vázáni na řešení neexistující události, mohou chybět jinde!

Takzvaná „zlomyslná volání“ na linku 112 činí až 75 % všech přijatých hovorů. Takovéto hovory zahlcují tísňové linky, čímž ohrožují zdraví a bezpečnost ostatních volajících. Mezi „zlomyslná volání“, která nepřísluší řešit operátorům linky 112, patří omyly, dotazy a stížnosti mimo rámec složek integrovaného záchranného systému, poruchy koncových telefonních přístrojů (náhodné zmáčknutí tlačítek v kapse), obtěžující hovory dětí nebo lidí pod vlivem alkoholu či návykových látek.

Posledním a nejzávažnějším případem zlomyslného volání jsou úmyslná zneužití tísňové linky, kdy dojde k nahlášení smyšlené události a k planým výjezdům složek integrovaného záchranného systému.

Od 1. července roku 2010 vyšla v platnost změna ustanovení § 33 odst. 11 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích: „Pokud účastník, popřípadě uživatel, uskutečňuje zlomyslná volání na čísla tísňového volání, je podnikatel (například mobilní operátor), v jehož síti bylo takové volání započato, povinen na žádost subjektu (například HZS ČR), který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, znemožnit ve své síti provozování telekomunikačního koncového zařízení, ze kterého jsou tato volání uskutečňována. O zpětném uvedení telekomunikačního koncového zařízení do provozu rozhodne Český telekomunikační úřad na žádost účastníka." Operátoři vidí na displeji i výrobní číslo telefonu

Operátoři musí všechny smyšlené události prověřit. Pokud se zneužívání opakuje, provozovatel telefonní sítě na žádost hasičů přístroj zablokuje. Volajícího už nezachrání ani anonymní SIM karta. Operátoři totiž na displeji vidí i výrobní číslo telefonu. Zlomyslné volání na tísňové linky se může hodně prodražit. Český telekomunikační úřad může za takové volání uložit pokutu ve výši 100 000 Kč. V souvislosti se zlomyslným voláním lze hovořit i o trestném činu „Poškození nebo ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení“ dle § 276 trestního zákoníku a trestného činu „Šíření poplašné zprávy“ dle § 357 trestního zákoníku.Co je třeba vědět a udělat v nouzi

V případě, že se ocitnete v situaci, kdy jsou ohroženy životy, majetek nebo životní prostředí, neváhejte zavolat na linku tísňového volání složky, jejíž pomoc potřebujete.

Jestli že je třeba asistence více složek (např. složité dopravní nehody) nebo si nejste jisti, kterou složku kontaktovat, volejte jednotné evropské číslo tísňového volání 112.

Při volání na linku tísňového volání se řiďte následujícími radami:

Zachovejte klid

Najděte si bezpečné místo, odkud můžete telefonovat na linku tísňového volání

Vyčkejte přihlášení operátora

Jestliže se Vám ozve jiná složka, než jste volali, nezavěšujte! Je možné, že jste omylem zavolali jiné číslo - např. 155 místo 150. Buď budete přepojeni na správné dispečerské pracoviště, nebo Váš požadavek bude zaznamenán dispečerem a ihned předán příslušné složce

Stručně a jasně popište situaci, ve které se nacházíte

Zejména uveďte:

1. Vaše jméno a příjmení

2. Číslo telefonu, ze kterého voláte

3. Co se stalo

4. Kdy se událost stala, nebo zda se právě děje

5. Kolik osob potřebuje pomoc


Často se stává, že více volajících ohlašuje stejnou událost. Proto se může stát, že Vás operátor požádá pouze o poskytnutí dodatečných informací nebo upřesnění informací o události a ukončí hovor. Operátor tímto způsobem zabraňuje zbytečnému opakování stejných informací a uvolňuje tísňovou linku pro další tísňové hovory.


Uveďte, kde je pomoc vyžadována - pokud možno úplnou adresu. Pokud je to potřeba, popište nejvhodnější cestu k tomuto místu. Pokud se událost stala na jiném místě, než ze kterého voláte, uveďte tuto skutečnost.

Upozorněte operátora na potenciální nebezpečí, která se na místě nacházejí (např. nebezpečí výbuchu, nebezpečné látky apod.) a na komplikace v dojezdové trase - neprůjezdna cesta aj.

Podle požadavku dispečera uveďte další potřebné údaje. Stručně a jasně odpovězte na všechny jeho otázky. Spolupracujte s operátorem.

Postupujte podle pokynů a rad operátora.

Nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor nevyzve.

Ponechejte si telefonní linku volnou pro možnou další komunikaci. Operátor Vás může kontaktovat za účelem zjištění dalších informací nebo poskytnutí dalších rad.

Pokud se situace na místě změní (zhorší nebo zlepší), zavolejte znovu na tísňovou linku a podejte o tom zprávu.
Spolek A.S. Ghost Czech Force
IČO: 04900847
Email: asgcf@asgcf.cz – předseda spolku
Marxova 178/18, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice
Číslo účtu 2701008856 / 2010
Mobile phone jednatel : +420 777929875
www.asgcf.cz
Sledujte nás na sítích

Návrat na obsah