Krajní nouze a nutná obrana - A.S. Ghost Czech Force

Title
Přejít na obsah

Pokud nechcete dopadnout jako Jakob Harton ve skvělém filmu Trestanec (Shot Caller), je dobré dobře znát paragrafy trestního zákoníku nazvané Nutná obrana a Krajní nouze.


Krajní nouze


Nutná obrana


Přímo hrozící nebezpečí


Hrozící nebo trvající útok


Škoda komukoliv


Škoda útočníkovy


Povinnost nebezpečí snášet


Obrana kohokoliv


Následek menší než hrozící


Následek větší než hrozící


Přírodní živly, útok zvířete apod.


Člověk

Spolek A.S. Ghost Czech Force
IČO: 04900847
Email: asgcf@asgcf.cz – předseda spolku
Marxova 178/18, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice
Číslo účtu 2701008856 / 2010
Mobile phone jednatel : +420 777929875
www.asgcf.cz
Sledujte nás na sítích

Návrat na obsah