Jak sponzorovat - A.S. Ghost Czech Force

Title
Přejít na obsah

Jak sponzorovat?


Chcete-li se stát naším sponzorem, kontaktujte nás na telefon: 420 777 92 98 75 nebo email: asgcf@asgcf.cz
či požijte naše kontaktní formuláře


Číslo účtu:  2701008856 / 2010

IBAN: CZ4220100000002701008856

VS: 98759999
Účet vedený: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

V případě sponzoringu preferujeme osobní kontakt mezi sponzorem a zástupci spolku
Předem děkujeme za jakoukoliv finanční či jinou hmotnou podporu!

 • Co můžeme nabídnout?

 • Umístění reklamy na našich webových stránkách, a to formou banneru na titulní stránce. Jedná se o obdélníkovou-grafickou reklamu o rozměrech přizpůsobených zobrazení příslušného webového prohlížeče s přímým odkazem na Vaše webové stránky. Dále pak umístění reklamního banneru textové formy na titulní stránce či jiné stránce s drobným popisem Vaší firmy a přímým odkazem na stránky firmy.
 • Umístění grafické reklamy při pořádání různých sportovních či společenských akcí.
 • Poskytnutí slevy na pořádané akce (volnočasové aktivity pořádané sdružením).
 • VIP přístup na naše akce.   
( PŘIPRAVUJEME )

 • Sponzorské pozice:

 • Generální sponzor - hlavní sponzor, nemusí být jediný
 • Výhradní sponzor - jediný sponzor akce nebo události
 • Titulární sponzor - jméno sponzora je uvedeno v názvu akce
 • Exkluzivní sponzor - sponzor s výhradním právem pro určitou kategorii pořádané akce
 • Řadový sponzor - běžná finanční či jiná hmotná podpora akce

 • Další formy pomoci našemu sdružení:

 • Sponzorování formou fundraisingu. Fundraising je cílená systematická činnost směřující za účelem získání finančních prostředků na obecně prospěšnou činnost neziskové organizace. Zde se nemusí jednat pouze o finanční pomoc, ale i materiál nebo konkrétní služby.

 • Pomoc při různých aktivitách sdružení (sympatizanti).

 • Nejčastější otázky a odpovědi - Sponzoring dle zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů

 • Jaké jsou podmínky pro sponzoring?

Zákon 586/1992Sb. o dani z příjmu stanoví jiné podmínky pro fyzické osoby a jiné pro osoby právnické (s.r.o., a.s., apod.)

 • Fyzické osoby

- hodnota daru minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000,- Kč
- maximálně 10% ze základu daně

 • Právnické osoby

- hodnota daru minimálně 2.000,- Kč
- maximálně 5% ze základu daně
- odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání

 • Uplatní daňový odpočet i zaměstnanec?

Ano, uplatní. Zaměstnanec předloží vždy v lednu svému zaměstnavateli doklady o poskytnutých darech v předchozím roce a zaměstnavatel mu v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmu vrátí příslušný přeplatek na dani zpravidla s únorovou nebo březnovou mzdou. Pokud si zaměstnanec vyhotovuje vlastní daňové přiznání, provede si vyúčtování sám v rámci tohoto daňového přiznání.

 • Kolik ve skutečnosti ušetřím poskytnutím daru na daních?

To záleží na výši daňového základu a příslušné daňové skupině. Pokud budete například ve skupině se sazbou 25% a v této skupině odpočtete dar 1.000,- Kč, bude faktická úspora na dani 250,- Kč.

 • Mohu ovlivnit účel použití daru?

Ano, jako doklad o poskytnutí daru uzavřete se SPOLKEM
jednoduchou darovací smlouvu a v té je možno ujednat i konkrétní účel použití daru, který je pak pro obdarovaného závazný.

Přispěvovatel

Přispěvatel je ten, kdo občanskému sdružení poskytne finanční či jiný dar, ale není ještě řazen mezi sponzory.

 • U fyzických osob - do 1.000,-Kč

 • U právnických osob - do 2.000,-Kč


Přispěvatel bude zveřejněn na těchto webových stránkách pouze se svým souhlasem. Přispěvatel nemá možnost využít reklamy na titulní stránce.

Přispěvatel (sponzor) může zaslat finanční částku na transparentní bankovní účet spolku
Číslo účtu:  2701008856 / 2010

IBAN: CZ4220100000002701008856

VS: 98759999

 • Dále pak :      

   • Vyfocení QR platby přímo na našem vebu ( vprávém sloupci )             
   • ( připravujeme ) využít sms dar (SMS guru )
   • V levém spolupci klinkout na tlačítko donate ( PAYPEL )
   • Klitnutí SEM
   • nebo nás kontaktovat pomocí tel. 420 777 929 875 či emailu: asgcf@asgcf.cz


Děkujeme, že přispíváte na tuto naši společnou věc! Snažíme se o průhlednost našeho hospodaření. Ve smlouvě o poskytnutí daru, je vždy uvedeno využití daru.
Spolek A.S. Ghost Czech Force
IČO: 04900847
Email: asgcf@asgcf.cz – předseda spolku
Marxova 178/18, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice
Číslo účtu 2701008856 / 2010
Mobile phone jednatel : +420 777929875
www.asgcf.cz
Sledujte nás na sítích

Návrat na obsah