Insignie spolku - A.S. Ghost Czech Force

Title
Přejít na obsah
Dle ustanovení členské schůze a přípravného výboru ze 30. 12. 2015 byly ustanoveny níže vyobrazené insignie spolku AS Ghost Czech Force „ dále jen ASGCF“
Všichni přísedící se jednoznačně shodly na tvaru, barevném vyhotovením a symbolice insignií. Tato skutečnost bude zapsaná do stanov pod článek 1 odstavec 5a, b, c
Spolek A.S. Ghost Czech Force
IČO: 04900847
Email: asgcf@asgcf.cz – předseda spolku
Marxova 178/18, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice
Číslo účtu 2701008856 / 2010
Mobile phone jednatel : +420 777929875
www.asgcf.cz
Sledujte nás na sítích

Návrat na obsah