Vlajková abeceda - A.S. Ghost Czech Force

Title
Přejít na obsah
Semafor – praporková abeceda

Praporková abeceda (semafor) je komunikační systém založený na signalizaci pomocí praporků v rukou vysílající osoby, kde poloha rukou vysílajícího signalizuje znak abecedy. Každou ruku je možno umístit do 7 poloh jimiž lze vytvořit 28 kombinací. Semafor byl původně vynalezen námořníky, je však využíván i v jiných odvětvích, přičemž pro komunikaci na moři se využívají červenožluté a na pevnině červenobílé praporky.


  • PRAPORKOVÁ ABECEDA
  • PRAPORKOVÁ ABECEDA ČÍSLA
V praporkové abecedě se prvních deset signálu využívá k vyjádření písmen i čísel.
K rozpoznání že se chystáme vysílat číselnou sekvenci využíváme signálu s významem "teď následují čísla", pro ukončení číselné sekvence slouží písmeno J.
  • ZAJÍMAVOSTI

Protože každý znak vyjadřujeme pouze jedním signálem (polohou rukou), je semaforem možno komunikovat rychleji než morseovkou, znaky však přijímáme zrcadlově a tak je obtížnější ji přeložit.
Spolek A.S. Ghost Czech Force
IČO: 04900847
Email: asgcf@asgcf.cz – předseda spolku
Marxova 178/18, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice
Číslo účtu 2701008856 / 2010
Mobile phone jednatel : +420 777929875
www.asgcf.cz
Sledujte nás na sítích

Návrat na obsah