Krajní nouze - A.S. Ghost Czech Force

Title
Přejít na obsah
 

§ 28
KRAJNÍ NOUZE
 

   • Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozí, povinen je snášet.
 

   • Jak vidíte, na rozdíl od nutné obrany se v tomto případě bráníme proti nebezpečí, ne proti útoku. V souvislosti se sebeobrannými prostředky například můžete použít teleskopický obušek, abyste rozbili okno u auta, protože do něj praží slunce a uvnitř je zamčené dítě. Normálně nemůžete rozbíjet okna u cizích aut, ale zde se jedná o krajní nouzi. Pokud ovšem šlo odvrátit nebezpečí jinak, nebude se jednat o krajní nouzi. Například pokud majitel auta má na dveřích uvedené telefonní číslo, takže stačilo mu zavolat, nemusí se jednat o krajní nouzi.
 

   • Vzhledem k tomu, že použití sebeobranných prostředků se týká hlavně nutné obrany, je potřeba dobře chápat hlavně §29 trestního zákoníku. Zároveň je potřeba si uvědomit, že Česká republika není Texas, máme jiné zákonyj a je nutné se jimi řídit. Pamatujte na to, že pro nutnou obranu je důležité, jestli útok trvá a zda je obrana přiměřená.
 

   • Jistě si vzpomenete na některé případy, kdy jste si mysleli, že se musí jednat o zákonné jednání, ale obránce byl potrestán. Například známý případ majitele sběrny, kterou neustále vykrádala jedna skupina pachatelů. Majitel vystřelil z brokovnice na odjíždějící auto a vážně zranil jednu z osob. Soud to ohodnotil jako pokus o vraždu a majitel sběrny vyfasoval 6 let nepodmíněně (později dostal prezidentskou milost).
 

   • Právě proto, že naše zákony nejsou jednoznačně na straně obránce, jsou nesmrtící sebeobranné prostředky, jako je pepřový sprej, velmi vhodné pro sebeobranu. Téměř vždy totiž odpadá problém nepřiměřenosti obrany, respektive pravděpodobnost ublížení na zdraví a trvalých následků je velmi malá. Následky použití pepřového spreje na zdraví útočníka jsou minimální. Stříkat pepřovým sprejem po prchajícím zloději také nemá smysl. Na druhou stranu ale nelze spoléhat pouze na pepřový sprej. Musíte umět pepřový sprej správně použít.

   • Závěrem upozorňuji, že naše zákony platí pouze u nás a jakmile vyrazíte za hranice, je nutná obrana a krajní nouze bude řešena jinak, pravděpodobně více ve váš neprospěch (zejména pokud vyrazíte na západ).


 
Spolek A.S. Ghost Czech Force
IČO: 04900847
Email: asgcf@asgcf.cz – předseda spolku
Marxova 178/18, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice
Číslo účtu 2701008856 / 2010
Mobile phone jednatel : +420 777929875
www.asgcf.cz
Sledujte nás na sítích

Návrat na obsah