Nutná obrana - A.S. Ghost Czech Force

Title
Přejít na obsah
 

§ 29
N u t n á  o b r a n a
 
Nutná obrana: čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící, nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
 

Takové je trochu kostrbaté znění §29 trestního zákoníku, ale co to znamená v praxi?

 
VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
 
   • Nejdříve co to je útok: jednání, které ohrožuje zdraví, život, nebo majetek.
 
 
   • Čin jinak trestný: to co by bylo jinak klasifikováno například jako zabití, ublížení na zdraví a podobně, je v případě nutné obrany povolené jednání.
 
 
   • Přímo hrozící: nemusíte čekat na to, až bude pozdě, pokud hrozí nebezpečí, můžete začít s obranou ještě před samotným útokem.
 
 
   • Trvající útok: zde je důležité, proti čemu je útok veden. V tomto bodě často nutná obrana přestává být nutnou obranou, protože útok už netrvá – pokud útočník                                  odchází, nebo utíká a už neohrožuje naše zdraví, nebo život a použijeme zbraň, nebude se jednat o nutnou obranu. Útok vedený proti majetku na                                  druhou stranu trvá, i pokud zloděj prchá s kořistí.
 
 
   • Přiměřenost obrany: zde také často nutná obrana vybočuje ze zákona. Zjednodušeně, pokud útočník prchá s vaší peněženkou, útok stále trvá, ale nelze jej střelit do                        zad. Nebo pokud vás napadne slabá babička holí, protože jste ji nepustili sednout v autobuse, nemůže ji zpacifikovat teleskopickým obuškem.
 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ ASPEKTY NUTNÉ OBRANY:

 
   • Bránit můžete nejen sebe, ale i jiné osoby.

 
   • Útok musí být skutečný, a nesmíte ho vyprovokovat sami.

 
   • Obrana může (obvykle musí) být silnější než útok, ale nesmí být zjevně nepřiměřená.

 
   • Můžete převzít iniciativu a bránit se aktivně – stále zůstáváte obráncem.


Spolek A.S. Ghost Czech Force
IČO: 04900847
Email: asgcf@asgcf.cz – předseda spolku
Marxova 178/18, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice
Číslo účtu 2701008856 / 2010
Mobile phone jednatel : +420 777929875
www.asgcf.cz
Sledujte nás na sítích

Návrat na obsah