Vstup - A.S. Ghost Czech Force

Title
Přejít na obsah
Ještě než budeš pokračovat ve vyplňování našeho náborového dotazníku, je potřeba, abys pravdivě odpověděl na důležitou otázku.
Pokud sis odpověď pečlivě rozmyslel, zmáčkni patřičné tlačítko a pokračuj dále

Spolek A.S. Ghost Czech Force
IČO: 04900847
Email: asgcf@asgcf.cz – předseda spolku
Marxova 178/18, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice
Číslo účtu 2701008856 / 2010
Mobile phone jednatel : +420 777929875
www.asgcf.cz
Sledujte nás na sítích

Návrat na obsah